Pirstaloituneet visiot

Pirstaloituneet visiot. Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke 2014–2017

Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Vastuullinen tutkija: Akatemiatutkija, folkloristiikan dosentti Kirsti Salmi-Niklander

Monitieteinen tutkimushanke tarkastelee suomalaisen yhteiskunnan murroksien synnyttämiä esityskulttuurin muotoja ja suullis-kirjallisia käytäntöjä 1900-luvun alussa. Vuosisadan vaihteen murrokset vaikuttivat vahvasti ihmisten arkielämään heijastaen suomalaisen yhteiskunnan ja ajatusmaailman pirstaloitumista. Modernisaatio ja kirjallistuminen loivat uusia kulttuurimuotoja, jotka hyödynsivät sekä suullisia että kirjallisia, moderneja että perinteisiä ilmaisukeinoja. Perinteiset instituutiot (kirkko ja valtiovalta) pyrkivät puolustamaan auktoriteettiasemaansa, mutta uudet poliittiset ja uskonnolliset liikkeet haastoivat niitä. Tutkimusryhmä tarkastelee näitä prosesseja folkloristiikan sekä historian- ja teatterintutkimuksen näkökulmista kohdistaen huomion julkisuuden muotojen ja esityskulttuurin suhteisiin. Tutkimuskohteita ovat saarnakulttuurin murros, poliittinen agitaatio ja huhut, työväenteatteri ja siirtolaiskulttuuri.

Tutkijat

Kirsti Salmi-Niklander, vastuututkija
Kirsti Salmi-Niklander, vastuututkija
Anne Heimo
Anne Heimo
Anna Rajavuori
Anna Rajavuori
Päivi Salmesvuori
Päivi Salmesvuori
Mikko-Olavi Seppälä
Mikko-Olavi Seppälä
Sami Suodenjoki
Sami Suodenjoki

 

Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa