Fragmenterade visioner

Fragmenterade visioner. Performance, auktoritet och interaktion i det tidiga 1900-talets finska muntliga och skriftliga traditioner.

Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa