Anne Heimo

Sosialistisia pyrkimyksiä Etelän Ristin alla. Suomalaissiirtolaisten suullis-kirjallisen kulttuurin tarkastelua 1900-luvun alun Australiassa

Oma osuuteni tutkimushankkeessa liittyy suomalaissiirtolaisten suullis-kirjallisiin käytäntöihin. Tutkimuksessani tarkastelen Australian ensimmäisen suomalaisyhteisön piirissä julkaistua käsinkirjoitettua lehteä Orpoa. Vuosina 1902–1904 (yht. 26 numeroa) Nambourin Finburyssa ilmestynyt Orpo on tyypillinen käsinkirjoitettu lehti, jota luettiin ääneen paikallisen Asianedustusseuran Erakon kokouksissa ja jonka kirjoittamiseen saivat osallistua kaikki seuran jäsenet.

Vaikka lehden tarkoitus oli toimia tämän pienen yhteisön historian dokumentoijana, jäivät yhteisön arki ja paikalliset tapahtumat vähäiselle huomiolle lehden sivuilla. Sen sijaan lehdessä julkaistiin muualta kuultuja ja luettuja uutisia sekä kirjeitä joko sellaisenaan tai käännettyinä ja muulla tavoin muokattuina. Lehdessä julkaistiin runsaasti myös yhteisön jäsenten kirjoittamia aatteellisia ja poliittisia kirjoituksia sekä runoja, pakinoita ja muita kertomuksia.

Heimo_tutkimuskuva

Valmistuin filosofian tohtoriksi Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineesta 2010. Väitöskirjani Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia (SKS, 2010). Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojektissani (Nro. 250307; 2011–2014) tarkastelin australiansuomalaisten muistoja siirtolaisuudesta ja uusia tapoja tuottaa perhehistoriaa Internetissä ja sen ulkopuolella.

Toimin parhaillaan Turun yliopistossa folkloristiikan tutkijatohtorina (2011–2016). Toimin tätä ennen folkloristiikan assistenttina 2002–2011.

Olen laajasti kiinnostunut omaehtoisen historian tuottamisen tavoista ja muistelukulttuureista. Kuulun COST hankkeen ”In Search of Transcultural Memory in Europe” (ISTME 2012–2016) johtokuntaan, jonka lisäksi toimin yhtenä European Social Science History Conferencen (ESSHC) oral history and life stories -verkoston kolmesta puheenjohtajasta sekä Suomen muistitietotutkijoiden verkoston (FOHN) puheenjohtajana. Kuulun myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskuntaan.

Yhteystiedot:
anheimo[at]utu.fi
02 333 6080

Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa