Kirsti Salmi-Niklander

Pirstaloituneet visiot -hankkeen vastuullinen tutkija

Kirsti Salmi-Niklander on akatemiatutkija ja folkloristiikan dosentti (vuodesta 2008) Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa Itsekasvatusta ja kapinaa (SKS 2004) käsitteli Högforsin työläisnuorison kirjoittavaa keskusteluyhteisöä 1910–20-luvulla. Merkittävin tutkimusaineisto oli käsinkirjoitettu Valistaja-lehti.

Kirsti_tutkimuskuvaTutkijatohtorin hankkeessaan ”Käsinkirjoitetut lehdet vaihtoehtoisena julkaisumuotona 1800-luvun ja 1900-luvun alun Suomessa” (2007–2009) hän paneutui suullis-kirjallisieen kulttuuriin nuorten aikuisten keskusteluyhteisöissä (osakunnissa, raittius- ja nuorisoseuroissa sekä työväenyhdistyksissä).

Akatemiatutkijan hankkeessaan (2011–2016) hän tutkii suullis-kirjallista kulttuuria myös Pohjois-Amerikan suomalaisissa siirtolaisyhteisöissä. Kirsti Salmi-Niklander on osallistunut moniin konferensseihin, tutkimusverkostoihin ja julkaisuhankkeisiin muistitietotutkimuksen, kirjahistorian ja työväenkulttuurin aloilla.

Julkaisut Tuhat-tietokannassa

Yhteystiedot
salminik(at)mappi.helsinki.fi
+358-2941-23696

 

Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa