Päivi Salmesvuori

Horrossaarnaajat ja auktoriteetin rakentaminen. C. B. Sandersin (North Alabama) ja Helena Konttisen (Uukuniemi, Suomi) tapaukset

Maallikoiden ääni jää usein kuulumatta uskonnollisisa yhteyksissä ja historiaa kirjoitetaan kirkonjohtajien jättämien lähteiden pohjalta. Kristinuskon piirissä oli kuitenkin yksi poikkeus, minkä vuoksi on säilynyt runsaasti maallikoita koskevia lähteitä. Se oli opetus profetiasta. Uuden testamentin mukaan se oli armolahja ja se saattoi osua yhtä hyvin oppimattoman kuin oppineen kohdalle. Sitä ei myöskään koskenut sukupuolirajoitukset, kuten esimerkiksi naisten julkista opettajan roolia.

Tutkimukseni kohteena on kaksi henkilöä, C. B. Sanders (1831–1911) Pohjois-Alabamasta, USAsta sekä Helena Konttinen (1871–1916) Uukuniemeltä, Suomesta. Kumpikin koki välittävänsä jumalallisia viestejä. Vertailen työssäni näitä kahta horrossaarnaajaa, heidän ajatuksiaan ja yleisöjään sekä millaisia heitä yhdistäviä aatteita liikkui Euroopan ja Amerikan välillä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Sovellan työssäni erityisesti Richard Schechnerin hahmottamaa performanssitutkimuksen teoriaa.

Salmesvuori-tutkimuskuva
C. B. Sanders

Päivi Salmesvuori, TT, on yleisen kirkkohistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Sukupuoli, valta, auktoriteetti ja uskonto ovat hänen keskeisiä tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitaan. Hän on perehtynyt erityisesti keskiajan ja 1800–1900 -lukujen vaihteen tutkimiseen. Hänen väitöskirjansa Power and Sainthood. The Case of Birgitta of Sweden julkaistiin sarjassa The New Middle Ages, Palgrave Macmillan. Hän on myös toimittajana yhdessä Terhi Utriaisen kanssa teoksessa Finnish Women Making Religion. Between Ancestors and Angels (Palgrave Macmillan 2014).

1800-luvun horrossaarnaajat alkoivat vetää häntä puoleensa keskiajan näkijänaisten jälkeen ja vuosina 2011–2013 hän tutki erityisesti suomalaista horrossaarnaaja Helena Konttista (1871–1916) Suomen Akatemian rahoittamassa postdoc-hankkeessaan.

Salmesvuori on Historia ja kulttuuriperintö tohtoriohjelman (Humanistinen tiedekunta) johtoryhmän jäsen ja osallistuu siinä ominaisuudessa jatko-opiskelijoille suunnattujen tapahtumien ja kurssien suunnitteluun ja toteutukseen. Hän on myös intohimoisen kiinnostunut opetuksesta ja oppimisesta yliopistossa ja vuonna 2014 hänet valittiin Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian jäseneksi.

Julkaisut Tuhat-tietokannassa

Yhteystiedot:
paivi.salmesvuori(at)helsinki.fi
p. 0294122047

Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa